torsdag 8. oktober 2009

Når Regjeringen dolker studentene i ryggen

Over flere år har studentene jobbet med kravet sitt om 11 måneder studiestøtte. Når alle partiene (med unntak av FrP) nå i våres programfesta at de ville innføre 11 måneder studiestøtte, etter iherdig innsats fra studentorganisasjonene, ungdomspartiene, UNIO, LO, Akademikerne, Forskerforbundet, Universitet og Høgskolerådet, så trodde norske studenter at en stemme til disse partiene vil bety bedre vilkår for å studere også i eksamensperioden i juni.

I løpet av hele valgkampen har de rødgrønne flørtet med studentvelgerne, akkurat som de andre partiene som ville innføre 11 mnd studiestøtte, og det har vært flere medieoppslag om det oppsiktsvekkende tverrpolitiske flertallet for å utvide studiestøtten til å vare i 11 måneder.

Håpet var tilstede, og studentene trodde at når det var prioritert hos alle de tre regjeringspartiene så ville det også stå i Soria Moria 2. Der tok vi feil. Tiltross for at alle tilsynelatende er enige med oss om at det er nødvendig å øke studiestøtten og utvide den til 11 måneder, tok altså de rødgrønne seg friheten til å dolke studentene i ryggen ved forhandlinger om regjeringserklæring bak lukkede dører. Dette tiltross for gjentatte løfter, garantier og støtte for nettopp dette. Studentene har vist at vi kan gi ros når de fortjener det, at vi er til å stole på, at kravene kan begrunnes i fakta og statistikk, at vi har støtte blant andre partier og organisasjoner, støtte i oponionen - vi har gjennomført alle gode råd vi har fått - hva skal til for at Jens, Kristin og Liv Signe gjennomfører sine egne studentløfter? Hva skal til?!

Det som er oppsiktsvekkende er at man slipper en slik nedprioritering som en bombe på de det gjelder. Det er i beste fall villedende markedsføring, og i verste fall en gravlegging av studiestøtten i fire år. Dagens studenter som sliter seg gjennom studieåret på en studiestøtte som på ingen måte strekker til er ferdige om fire år. Studentorganisasjonene har ikke gitt opp kampen om økt studiestøtte, og vil ikke gi Regjeringen rom for fire år uten diskusjoner om økning av studiestøtten. Vi trenger det!

Stortinget har, med regjeringens partier, har vedtatt en reform for høyere utdanning (i 2003 begynte innføringen av Kvalitetsreformen) som har ført til lengre studieår. Konsekvensene av politikernes egen politikk er at studentene må studere lenger, men ikke har en studiestøtte som legger til rette for det samme.

Det er hårreisende, sjokkerende og en tragedie for alle landets studenter at Regjeringen har bortforhandlet et av sine aller viktigste studentløfter. Det er nok et generasjonsran fra et flertall på Stortinget som først kommer i lukkede forhandlinger.